Kontakt

MPC CESSI a. s. Mlynská 22, Spišská Nová Ves, 052 01

Administratíva

Sekretariát generálneho riaditeľa   Personálny útvar
Tel.: +421 53 418 22 15   Ing. Alžbeta Pagáčová
E-mail: sekretariat@mpc.sk   Tel.: +421 53 418 23 10
    E-mail: a.pagacova@mpc.sk
Cestovináreň
Manažér predaja
Vladimír Straňák
Tel.: +421 53 418 22 95
Mobil: +421 915 830 311
E-mail: odbyt.stranak@mpc.sk
Obchodný zástupca
Východné Slovensko
Obchodný zástupca
Stredné Slovensko
Obchodný zástupca
Západné Slovensko

Manažér predaja
Export

Alena Kovaľová Mária Koncošová Angelika Zsigová Ing. Tomáš Komora
Mobil: +421 915 573 314 Mobil: +421 917 477 759 Mobil: +421 905 430 704 Mobil: +421 905 514 728
E-mail: a.kovalova@mpc.sk E-mail: m.koncosova@mpc.sk E-mail: a.zsigova@mpc.sk E-mail: t.komora@mpc.sk
Pekáreň s Cukrárňou
Manažér predaja Obchodný zástupca Obchodný zástupca
Ing. Adriana Čopová Lukáš Šurc
Michal Ogurčák
Mobil: +421 905 814 244 Mobil: +421 908 906 012 Mobil: +421 915 790 054 
E-mail: a.copova@mpc.sk E-mail: l.surc@mpc.sk E-mail: m.ogurcak@mpc.sk
Mlyn Obchodný zástupca  
Ján Antolík  
Mobil: +421 915 806 935  
E-mail: j.antolik@mpc.sk  

Obchodná logistika a doprava
Anna Dobrovičová
Tel.: +421 53 418 22 81
fax: +421 53 418 22 75
Mobil: +421 0905 338 185
E-mail: obchod@mpc.sk

Výrobné závody

Vedúci závodu Pekáreň Vedúci závodu Cestovináreň a Mlyn  
Ing. Ján Mesarčík
Ing. Peter Baluch  
Tel.: +421 905 568 482 Tel: +421 915 896 939  
E-mail: j.mesarcik@mpc.sk E-mail: p.baluch@mpc.sk  
     
Expedícia závodu cestovináreň Expedícia závodu mlyn Expedícia závodu pekáreň Expedícia cukráreň
Tel.: +421 53 418 22 44 Tel.: +421 53 418 22 37 Tel.: +421 53 418 22 35, +421 53 418 22 05 Tel.: +421 53 418 22 20, +421 53 418 22 08
Mobil: +421 905 328 588 Mobil: +421 905 328 066 Mobil: +421 905 328 237 Mobil: +421 905 816 860
E-mail: expedicia.cestovinaren@mpc.sk E-mail: expedicia.mlyn@mpc.sk E-mail: expedicia.pekaren@mpc.sk E-mail: m.kusyova@mpc.sk