Kontakt

MPC CESSI a. s. Mlynská 22, Spišská Nová Ves, 052 01

Administratíva

Sekretariát generálneho riaditeľa   Personálny útvar
Tel.: +421 53 418 22 15   Ing. Alžbeta Pagáčová
E-mail: sekretariat@mpc.sk   Tel.: +421 53 418 23 10
    E-mail: alzbeta.pagacova@mpc.sk
Cestovináreň
Manažér predaja
Vladimír Straňák
Tel.: +421 53 418 22 67
Mobil: +421 915 830 311
E-mail: odbyt.stranak@mpc.sk
Obchodný zástupca
Východné Slovensko
Obchodný zástupca
Stredné Slovensko
Obchodný zástupca
Západné Slovensko
Obchodný zástupca
CZ
Alena Kovaľová Mária Koncošová Angelika Zsigová Radek Kohlík
Mobil: +421 915 573 314 Mobil: +421 917 477 759 Mobil: +421 905 430 704 Mobil: +420 735 751 348
E-mail: a.kovalova@mpc.sk E-mail: m.koncosova@mpc.sk E-mail: a.zsigova@mpc.sk E-mail: r.kohlik@mpc.sk
Pekáreň s Cukrárňou
Manažér predaja Obchodný zástupca Obchodný zástupca
Ing. Adriana Čopová Eva Lesňáková Janka Jurjaková
Mobil: +421 905 814 244 Mobil: +421 908 906 012 Mobil: +421 915 790 054
E-mail: adriana.copova@mpc.sk E-mail: oz.pekaren@mpc.sk E-mail: pekaren.oz@mpc.sk
Referent obchodu Referent obchodu
Mgr. Radoslava Čurillová Ivana Kukurová
Mobil: +421 905 514 728 Mobil: +421 53 418 22 95
E-mail: r.curillova@mpc.sk E-mail:i.kukurova@mpc.sk
Mlyn
Obchodný zástupca  
Ján Antolík  
Mobil: +421 915 806 935  
E-mail: jan.antolik@mpc.sk  
Obchodná logistika a doprava
Anna Dobrovičová
Tel.: 053/418 22 81
fax: 053/418 22 75
Mobil: 0905 338 185
E-mail:obchod@mpc.sk

Výrobné závody

Výrobný riaditeľ Vedúci závodu Pekáreň Vedúci závodu Cestovináreň a Mlyn
RNDr. Eva Volčková Ing. Michal Baluch Ing. Peter Baluch
Tel.: +421 53 418 22 52 Tel.: +421 905 568 482 Tel: +421 915 896 939
E-mail:eva.volckova@mpc.sk E-mail:m.baluch@mpc.sk E-mail:p.baluch@mpc.sk
     
Expedícia závodu cestovináreň Expedícia závodu mlyn Expedícia závodu pekáreň Expedícia cukráreň
Tel.: +421 53 418 22 44 Tel.: +421 53 418 22 37 Tel.: +421 53 418 22 35, +421 53 418 22 05 Tel.: +421 53 418 22 20, +421 53 418 22 08
Mobil: +421 905 328 588 Mobil: +421 905 328 066 Mobil: +421 905 328 237 Mobil: +421 905 816 860
E-mail:cestovinaren@mpc.sk E-mail:mlyn.expedicia@mpc.sk E-mail:expedicia.pekaren@mpc.sk E-mail:m.kusyova@mpc.sk